33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Efile-Mukulu na Covid-19 - (2)

 Mwishikwani akukaanya bapalakana mu senga ishima. Tena mikalo, ta kokyela sunga mbakata ba senga, sunga bisaka bilongamiswe bya senga yoso, sunga bidyamanga, tanemeka sunga bisaka bya kulanguila, teena lusa na bantu babofule pa mwanda wa bipwa bibungi sunga maladi elekeene : ena matalwa akufutakasha bupeta, kulwisha shaleelo, naashi boso batale nka paadi, na kupalakasha moo. Uno mwishikwani sha mweka ni nkeeshi, mbukome bwa mu mufito, sunga’shi mbyoso bibidi. Mwina kukumina n’aye mupasulwe, pangi akeme, mufwambushwe na maladi, maalo sunga kushimisha kwa bupeta bwaye. Eyele nkonko ibungi shi : Efile-Mukulu ekwikuni mu ano makyenga ebino ?

1. Covid-19 Ekufika kwi Efile-Mukulu su ?

 Efile-Mukulu mululame, Efile-Mukulu ebuwa, bapangile muntu pamwanda wa kumwelela mwabi, n’aye mbangilo na akankamika muwa. Abyabya mbwakini kwete kulekyela bimpulunkamba mu bantu (ngoshi, sala, bukome bwa mbidi). Sunga mu bipangwa (kutshinkakana kwa senga, kuwula kwa meema, mpunga ibukopo bu sha mpumpu) ? Abitungu kuleesha patooka’shi : Efile-Mukulu mulungantu. Webya kwilwilena n’aye mwanda tamuleshe bikitshino byaye su ? (Yobo 33 : 13). Oolo, nakwile kushi kwi bipusha, bya kukanya bikata na bya sha kupwandjikisha. Nteemeshe, na nakakula, nankakwipusha, na okandambukisha (Yobo 42 : 3-9). Kulungi lupese, mulwisho ubatumbakasha kipangwa kipwidikye ky’Efile-Mukulu (Kibangilo 3 :17, Looma 5 : 17). Lufu mu bipaso byalo byoso ni efuto dya mulwisho. Senga a ikalumbwa mulawe pa mwanda woobe (Kibangilo 3 : 17). Kipangwa kyoso kishima akikumbu na kina mitanyo mpaa na binobino (Looma 8 : 22).

 Muntu na bingi bipangwa tabifubu kalolo nya. Anka, Efile-Mukulu tanaye afwisha ngoshi na bimpulunkamba, aye ngi’ebifudisha, ku fiimakana, na kulwisha kwabyo. Aleesha lwishinko (Looma 2 : 4, 9 : 22 ; 1Timote 1 : 16 ; 1 Mpyele 3 :20). Mupe bantu « kipindji » bwashi bashinkamishe bulungantu na kifulo by’Efile-Mukulu.

2. Covid-19 Ekwikala bu kiimu ky’Efile-Mukulu su ?

 Efile-Mukulu akumiina kwisamba na muntu pa mwanda wa kumupatulwila kumpal’aye kukita. Bakwile na Faalo ; ank’eshimba bukopo dya uno muntu dibakitshi sh’Efile-Mukulu shi atume (bipupa ekumi) pamwanda wash’alukye ku kinangu kibuwa. Akupu bafumankeshe meema a kalunga kamonga pa basalayi baaye. Efile-Mukulu balesheeshe kipaso kini kyakakitshi su tamukokyele. Anka kwakwa kudimusha kubaadi kwi mwilo waye wa pa senga, Isaleele, kushi kwi kakongye : nankafikisha kwanudi lupete lwa ngoshi alukobwela kipwano kyande kwanudi ; nankatuma kipupa kya kinkuse munkatshi mwenu, na anukapanwa kwi mwishikwani (Bena Lefi 26 :25). Dimukayi : Efile-Mukulu batwesha kino kipupa bwashi alungule bantu booso. Anka maladi ta nkiimu akitshibilwa bantu bashaa kulwisha pe bangi nya. Twilame pa kupwandjikisha shi su muntu bakwatshibwa na kano keeshi ni nkimu ky’Efile-Mukulu kwadi, pamwanda wa kilubilo kikata kyadi mukite. Bakuku ba Yobo baba pwandikish’eshi bubi bwaye bufibwe ngi bu bafikiishe « kibawe » na bamushishikila byadya kusokola. Efile-Mukulu bebasashiile mu kano katshibatshiba’shi : « Sungu yande ibafiki koodi na kwi bakuku boobe babidi, mwanda tanwibakule na kululama bu bikite mufubi ande Yobo » (Yobo 42 : 7).

3. Covid-19 Nkilesheesho kya fundilo a bipungo su ?

 Kipupa ki binobino akilesha kubofula kwa ndongamiisho ya senga ishima, na makyenga a bena muwa ; sunga kukimba kwa bena meeshi kwa kutantala na kufuka kwa maanga.

 Ta twilwanga’shi bipupa bibayipayisheene, bikishekishe mu senga ya Elopa mu 14e shiyekele anka kino kipupa ki senga ishima na bingi bimpulunkamba bibafimakana. Abitutentekyesha bitundwiilo bibakwile Fumu Yesu’shi : Na akukekala kutshinkakana kwa senga mu mbalo ilekeene na nsala, na bipupa bya mikumbo na akukekala bintu bya kutshina mpa na bitundwilo bikata bya mwiwulu (Luka 21 :11). Mpolo alesha mafuku afudiilo, bya akekala mbino : « Anka uka bino’shi, ku mafuku akufudiilo akukafiki bipindji bibukopo; mwanda bantu abakeekala bekumiine banabeene, basha kifulo kikile kya fwalanga, basha kwilungula, basha kwitatula, basha kasabusaabu, bashaabakokyela bebatande, bashaabatumbula, bashiina kululama, bashiina lusa, basha mashimba apape, bandimbishi, bashii beelame, ba ntomboshi, bashikwe buwa, baa kimona-kubidi, balube, bawuule na kwitatula, bafule miloo ya mbidi, pe kufula Efile-Mukulu » (2 Timote 3:1-4). « Tangwenu’nwe kwuuka bipindji suunga mafuku bilamibwe ku matalwa a Yaya nabeene » (Mikitshino 1 : 7). Anka myanda ayimweneka na kushintuluka kwa ngikashi abileesha shi milayilo y’Efile-Mukulu ikwete kukumbana.

4. Mwina Kilisto mulombeene kufwa ku kipupa kya Covid-19 su ?

 Oolo ! Mwan’Efile-Mukulu ena muwa w’Ayikalayika, anka mbidi yaaye ayitambula efuto dya milwisho, kununupa, kukumba na lufu… Mukutengyela kusanguka kwa ku bafwe.

 Covid-19 ni maladi a mbidi aafiki ku keeshi, ta ngoshi na kikudi kia diabulu nya. Ano maladi ta asangula mwina Kilisto na shi mwina Kilisto nya, booso abafu ku ano maladi. Bangi bantu abafu, Efile-Mukulu mulungantu. We mukumbeene kutumbula buntu bwaye su twemukwatshibwe na ano maladi, ta n’aye akutewula saa ayimweneka lufu nya, we mulombene kuteka kupaashibwa, ank’Efile-Mukulu tena kya kukukitshiina. Ta tukimbanga bya kumukitshisha, mukumutentekyesha bishingatshilo bisangulwe kalolo (Ngono 91 : 1-4 ; Esaya 53 : 4).

5. Nkini kya tudya kulonga ku ano makyenga a Covid-19 ?

 Pa mwanda wa bashii bakumiine na bangi bakumiine, mwanana ebatentekyesha shi, tanabo balami ba mwiwa yabo, sunga bintu byabo, babukome bwa mbidi yaabo, na ndongamisho a mifubo yabo. Muntu ta sha bukome booso nya.

 Wungi katshunga sha kakongye kanemeenwe na uno mukumbo, mwakule pa kutuka mu lupitalo shi bapete muntu emunda abukata bw’Efile-Mukulu na bulungantu bwaye. Aye'shi : « Atwikalanga atwitatula kumpala kw’Efile-Mukulu, twa mumonanga bu kuuku eetu ». Efile-Mukulu sha lusa, na Efile-Mukulu mukata !

 Ni nkipindji naamu kwi mwina kukumiina na kwi kakongye kilombeene kwiyipusha’shi : Ankini kiina muulo wukata na kibuwa ? Efile-Mukulu akyebe kundambukisha kini sunga kwi tulambukisha kini ? Eyendo, ino nkoonko tayina lwalulo lumune kwi bantu booso nya. Efile-Mukulu etwitanyina muntu na muntu shi eseseele peepi naye pa mwanda wa kupusha kyakya kyakyebe kwitulungula. Twikale abateemesha bu mukinga Samwele : « Akula, Ayikalayika mwanda mufubi oobe ateemesha » (1Samwele 3 : 9).

6. Nkoonko

  1. Badikayi Yoano 9 :1-7 (Mpofu a bu tandwa), 2 Kolente 12 :7-10 ( Mulobo wa Mpoolo). Bino bilema, bibaadi bu bibawe su ?
  2. Badikaayi Yobo 42 : 7, mbwa kini Efile-Mukulu amba shi : « Tanwibakule na kululama pa mwanda wande na wa Yobo » ?
  3. A Efile-Mukulu mwitulee bulami booso ku bipupa, ku meema aawulu, mu kutshinkatshinka kwa senga, na ku ngoshi su ?
  4. Mulayilo kini witupe Efile-Mukulu mu mafuku a makyenga ? (Looma 8 : 35-39)
  5. « Kody’obe natulu eshimba dyande, oo Ayikalayika ! Namba shi w’Efile-Mukulu ande ! Mafuku ande ooso emwiyasa dyobe. » ( Ngono 31 : 14-15 )

Su ne mukulupile mw’Efile-Mukulu, mpa mwanda kini ne kunemekyela mayi a ba munganga a kupela kukwatshibwa na kano keeshi ?

Mufundji a uno Mukanda : Philip Nunn

Na mbebyalule mu Kisongye kwi bakwenu mu Kilisto bano :

Arthur ASSANI

Matthieu KASHESHA

Esther KIMANKINDA

Bruce MALUILO

Jenka NKAMANI

Ivon KILUBA

Gordon D Kell

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.