33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Lukindji lwa lutete lwa mutalade

Yesu baadi alambukisha mu kindji
 « Na babangile [Yesu] kabidi kulambukisha peepi na meema akata. Na kibumbu kikata kibekongwele kwadi ; bibatwelele’ye mu bwato na bashaleele ku meema akata;na kibumbu kyoso kibaadi ku mapya peepi na meema akata. Na bebalambukiishe myanda yibungi mu nkindji » Maako 4 :1-2.
 Lungi lukindji lubaadi lwa lutete lwa mutalade. Na bayipwishe [Yesu] dimo’shi : « Bufumu bw’Efile-Mukulu twibupwandjikishe na kini ? suunga’shi twibupwandjikishe na lukindji kini ? Bwi bu lutete lwa mutalade, palukuniibwa mu senga, ni ndupeela ku mbyo yoso ya pa senga ; na kunyima kwa kukuniibwa, alukulu na alufiki lukata kukila lubishi looso, n’alutuusha ntabi yikata, bya’shi tooni twa mwiwulu twashaala mu mutaala wawo. Na ku nkindji yibungi ya kino kipaso, bebalungulanga eyi, muyile bibabadi byakupusha; anka tabaadi ebalungula kushii lukindji; anka ku lupese bapatulwilanga beeyi baaye byoso ». Maako 4 :30-34.
 Mu luno lukindji lwa mutalade, lwikale lubishi lwa kipwa ; akumweneka kukula kushi buwa : lubakuule na lubafikile mutshi ukata na byoni bya mwiwulu mbishaleele mu ntabi yawo (Luuka 13 :19). Byabya abitulesha bwina kukumiina abu banga na bena kukumiina bapeela, anka ababungu binobino bakumiine be bungi abakula shi benan Kilisto. Bubengi bena kukumina b’eyendo anka bangi namu be bwanka peenda kw’eshina. (Yoano 4 :1-6).

Tooni twa mwiwulu
 Atupete bupete bukwashi bwa kupusha lukindji lwa lutete lwa mutalade patutala ma bose a mu lukindji lwa lwa mumiini a mbyo (Maako 4 : 3-9). Na pabaadi taadi bupenka bwaye, baaba babaadi bamwifunyishe n’ekumi na babidi babamwipwishe pabitale lukindji. Na bebalungwile’shi : Anwe tanuwuuku lwalwa lukindji su ? anamini byanwanawukye nkindji yoso ? (Maako 4 : 13).
 Mu lukindji lwa mumiini a mbyo « Na pabamiinanga, yingi mbyo yibapoone bukunkula bw’eshinda, na tooni tubafikile na tweyidya » (Maako 4 : 4). Yesu apatuula shi tooni twa mwiwulu tubafikile kubukunkula bw’eshinda na tweyidya, kifwatulo kya bantu abapusha eyi dy’Efile-Mukulu, anka « Kafilefile afiki bukidi ebanyengye eyi dikunwe munda mwabo ». (Maako 4 : 14-15). Su tooni twa mwiwulu atulesha bubi mu eyi dya Fumu, byabya atutengyela namu anka pamune bu lukindji lwa lutete lwa mutalade.

Tooni twa mwiwulu atushaala mu mumutaala wa mutshi wa mutalade (Maako 4 :32).
 Mutumibwe Mpolo afundjila Timote : « Byabya Kikudi akyakula patoka’shi ku mafuku a kunfudiilo kwanatombokye bangi bantu pa mwanda wa lukumiino, mu kulamata ku bikudi bya bongodi na ku malambukishi a mikishi ; abakula madimi mu busesa, bena kinangu kyabo kikopokye, abatosha kwibakila, abashidisha miita ipangiibwe kwi Efile-Mukulu bwa kudiibwa na lutumbu kwi balamate na abawuku eyendo » (1 Timote 4 :1-4).
 Yuda mufunde shi : « Bafudiibwe kifulo, nadilanga bikata kwinufundjila pa mwanda wa kipandjilo kyetu booso, nemusangane’shi nena kitungo kya kwinufundjila pa mwanda wa kwinukankamika byanudya kulwa ngoshi pa mwanda wa lukumiino lubaadi lulambukishiibwe ungi musuusa kwi be selele ; mwanda bangi bantu babatwele kubufyebufye [munkatshi mwa bakumiine], bapwe kutshibilwa kiimu kubanga kala, bantu babi, abaalula buntu bu’Efile-Mukulu eetu bu kintu kya bisumanga, na abapele mulambukishi eetu umune Fumu, Yesu Kilisto n’Efile-Mukulu » (Yuda 3).

« Anka kibangilo ki’Efile-Mukulu akishadidiila pe poo, kiina kino kitampi : Fumu awuku baba bebu baye, na yawa oso atemuna eshina dya Fumu [Yesu], akatukye ku bubi ». 2 Timote 2 :19).

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.