33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Kusuula kwa Ngawo

(Yoano 13)

Mu mukanda wande wa fudilo (kubala mu ingi mikanda ya kumpala pa Elondo dia meema) Kumpalampala lukalo lwetu lubadi pa kina muanda kya Elondo, tshimukumiine kutompa kwinupatulwila byanka kalolo. Anka kusuula kwa ngawo kwina kipatulwilo kyako mukikudi, a mulesha mwanana na kupatula munda a kipindji kya mukanda, n'elee meeshi'shi bilombane ami kwinupa ino milongo pa uno mwanda. Nubadja kubanga kubadika na kanaana bipidji bya mikanda bi mwanka.

Kitentekyesho kya lukilo (Pasaka) takibandya kwatshimbwa mu kipaso kishi kitatusho, anka pamuune bu Efuku dya muloo wa mukate ushi na kitatusho ngulonde na balongye mu mukanda wa Batshite - Bakwidi mu mafuku a muloo abidi elekene. (Batshite – Bakwidi 23:4,5 na 6–8) Anka kunyima a mafuku, ano mafuku a masaka abidi ta abaadi a amweka bu Efuku dimune dya disanka. (Tala mu Maako 14:2, na mu Luuka 22:1). Byabya bu bibaadi Fumu Yesu mulumbule Pasaka na Beeyi baaye, anka penda mukate ushi na kitatusho wabadi bate na ku Meesa a baadi alondo, byoso bibaadi bipute mu ngabo ya bukwashi busha bu mweka. Ano mafuku abidi a kusepeela (Pasaka) ngabungie kalolo efuku dimuune dya kusepeela na kufunga kui londena kwa Bakulu na efuku dia kutwesha mafuku a bena kukumiina atudi batungunukie na kulonda « na pakafiki dimo ».

Anka, kwi kupatakaswa ku milwisho mu mpukampuka, mu mafuku akala na mu ano mafuku epeepi, takwi kipaso kikampanda kibadi kilubulwe bwa kwipasha ku butshafu, na maako kulwishibwa kwa mu mashinda. Baba boso abaadi abende mu ma mbalo oso, abaadi bya kupeta ano maako, tabibadi kuluba kwabo bupenka, ta babakimbanga kutambuka na maako mu kukumiina kwabo, anka bibaadi bukupo bwa kwikalwila ; byabya su kifuko kimune akitengyela bantu bayitanyinwe efuku dia muloo, akilumbula mapangadika bwa kusuula ngawo na kukatusha maako oso abadi basemune mwi shinda ku mikolo yabo.

Pabaabangile Fumu kusuula ngawo ya Beeyi baaye, Mpyele badi mukalakaswe bikata shi mwanana beyisha bwa kwitusuula ngawo? mudimo ushi buwa, ulombene ba mpika, na kwakula misusa isatu, kumpala aye kwela lukonko lumune kwi Fumu, mususa wa kabidi, aye kwakula bibukopo, na pa mususa wa kasatu aye kuteka, Fumu kwalula ku konko yoso ya Mpyele. Sunga bibaadi bibuwa kwadi byabya, Fumu na mulambukishi aye kwi basuula ngawo yabo, kubadi kabingilo kashibadi Mpyele mubande kupusha anka akapusha kunyima. Byabya bibadya kumusankisha anka aye baadi-mutungunukye na kwakula. Anka mu lwishinko, na mu buntu bwaye bwina muloo, Fumu batungunukile na kwata bushito bwa mw'iyii aye na mbwakini kwete kwi bikita.

Mpyele baadi mupele shi takulekyela Fumu kwi basuula ngawo, Fumu badi muleshe'shi kutumpibwa ngawo kubaadi buwa bwashi Mpyele ekale mwabane n'aye; kishima  «mwabane naye » akilesha kwikala mu kintu kikampanda, bu bupyani. Kina mwanda pano kwamba shi, Fumu Yesu baadi nakyadia kukatuka pa nsenga bwashi alukye kwi shaye. Bebyakwile misuusa 25 mu bino bipindji (13 na 17), na kufundilo bwashi Beeyi bekale n'aye mu mbalo iselele, mushi matope mwabaadi kwete kwenda, bibaadi abitungushi mako oso a mwishinda ekale akatushwe mu kusudibwa. Tabibadi kalolo kwaabadi bwa kutwela mwanka na mako embalo yoso.

Byabya Mpyele, tabaadi mupushe kalolo bibaadi abyakula Fumu, kunyima badi akulupila kwitumpa mbidi yoso, na maasa na mutwe na mikolo, anka Fumu baludikile dingi binangu bilube bya Mpyele naye kulesha myaku ibidi ishilene kalolo ishi yakulwe mu kitelulwilo kya kishingatshilo AV. Alungula Mpyele bino eshi ; yawa mupwe kwitumpa mbidi yishima ena mwanda wa kwitumpa nka penda ku ngawo ; anka ni mupwe kutooka soo ; n'anwe nwibapwe kutooshiibwa, anka tanaanwe booso nya, su bapete dingi mako penda ku ngawo; mwanda tekeele selele na aketumpu penda mikolo na akekala selele kalolo.

Bibaadi buwa bwabo, kulupese lwa efuku dia muloo, mwanda muntu oso a kwabadi kwisuula kumpala efuku dya muloo a Pasaka na babadja kwikala penda na lukalo lwa kwisuula meema atoka ku ngawo. Anka kupatula koso kwa kwi suula akuende kui bula na ku nangushena shi Beselele booso abakidi nsenga imako na imu mako. Su abatengyela kwikala kumpala na Fumu na kwikala bu umune naye mu balo ishii matope, kwadi'ye mushale, abikyebe bekale bapwidikye, betumpe, bu mu kuisuula kwa ngawo. Beeyi bangi bu Yudase, babaadi bapwe kwitumpa bindi yoso bwa losoo na babaadi peepi na kutwela mu mbalo ibuwa ya mu mawulu, mwamwa mwi Fumu na takwi kintu akishintuula byabya nya.

Anka tukwete kukila mambalo e mako saa yoso mu mwi'uwa yetu pano pa Nsenga, bikumweneka masaku kwatudi anka su tubesuula kalolo na meema Eyii dy'Efile-Mukulu, tankapenda Fumu akitshi byabya kwatudi nya, aye etukwasha bya tudya kwibikita kwi muntu na muntu. Uno mushindo wa mako, ekwatudi etutale patutambuka mu ino nsega yiluile, na yishi kalolo sunga'shi ifuudikie ; ikukutwa kuisanga na milwisho wa muntu aye nabene, anka kwi masaku akata, napa uno mwanda kipaso kya buntu na lusa akipuutu myanda yoso yatudi batakulwe bwa kutambukila. Kutoshibwa akukila mu kutumikila eyii dya kutoshibwa, bwa kwitwikasha peepi na muloo na kwikala bu umune na Fumw'etu, mukamishibwe, na mushaale mubikale.

Namono'shi, munkatshi mwetu bu bena kukumiina, kwisuula kwa ngawo kukumbene kwata bingi bipatulwilo.

Shami (Yaya) Mutande baadi mundungule ungi mwanda mu muwa waye na kumpatulwila byanka, bibaadi mu mafuku ebubi bukile aa fundilo a ngoshi, pabaadi Grande-Bretagne badi bupenka, na makome etu oso abaadi aefunyu paashi, mu kalunga ka mema, na mu lupapi, nashi lwendo lwa ngoshi lwetu lupese talubaadi a lwende kalolo nya.

Yaya baadi mwishinda ende ku mudimo na mukalakaswe na nangungu ibi, mwanda kifuko kyoso kibaadi mu ngoshi na bangi abashimishe bakwabo bebungi. Yaya baadi mumone ungi mukwetu mu Fumu Yesu Kilisto baadi afiki mu lupese lwilekene naye lw'eshinda, na bamulesheshe na mboko. Anka yawa mukwetu tamutale nya, byabya badi muleshe misusa ibidi na kishima. Yaya bandungwile shi byabya bybakitshiine na mboko bibaadi abilesha bi mwishimba dyaye bishima bibaadi bwashi alame, « Bula meeso na otale nani eku lupuna suulu. Tala n'eshiba dyobe ». Na batadile n'eshimba difudiile na babangile kufuba mudimo waye, Anka aye baadi mupete mbidi bukome, mukwetu tabaadi na lukalo lwakwisamba nya, Yaya bawukile kyabaadi akula binobino na bapushishe bu musudibwe na mukamiswe. Tatubadya kupeta bukome bwa kusuula ngawo ima mako, su tatwibakwashe bakwetu be mu mambalo yi mako etwifunyishe, anka twimwa tudya kukwasha su atutumikila bakwetu be mu ma mbalo ashi matope, mwi Fumu Yesu mushaale ku mboko ibalume ya shaye, mwadi mukalakaswe muyile kipaso ki Beselele abatambuka pano pa senga.

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.