33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Kifulo Kya Kilisto

Na byandji mwikale binobino mu mbidi, nemwibiikale mu lukumiino, kwi Mwan'Efile-Mukulu, banfudile kifulo na bepanyine aye nabeene pa mwanda wande ; (Ngalateya 2 :20).

Pa tufumankana mu suusa wa kumpala na Sawule a ku Talase ; Songwalume ena eshimba diwule daa na mushikwa kwi Kilisto na kakongye kaye, tabaadi mubofuswe na bu kamoni ka Etyene baadi mukunwe manwi aye pashi pepi na kufwa na kwela musase wi bu kopo'shi : « Fumu ; twebabadikilanga uno mulwisho nya » Mikitshino 7:60.

Ta mabwe abaadi atule Etyene pashi nya, mikitshino yaye yafundilo ngi kumbashe byabya abikafundu Mpolo kufudilo mu mukanda waaye kwi Bena Fidipi « Ngi bwa kinyi Efile-Mukulu Ba mukamishe bikile na bamupeele eshina di ku nundu kwa mashina ooso ; bwashi mwishina dya Yesu enwi dyoso dimukunamine dya kipangwa kya mwiwulu, na kya pa senga, na kya muushi mwa senga, nashi edimi dyoso dyakule'shi : Yesu Kilisto Fumu, ku ntumbo y'Efile-Mukulu Yaya » Bena Fidipi 2 :9-11.

Etyene bafwile na kuwuka'shi : Mwan'Efile-Mukulu baadi mufule kifulo, na ekumpala kwa mwilo awupele Mesiya, Etyene mu kukumina na kwiyisha kooso baadi mukuname ku mpala kwa Yesu, na kulesha Yesu bu fumu, na dingi baadi mutekye kwi fumu, bwa kwi bafwila lusa, anka byabya mupashi aye namu baadi mutekye shaye « Yaya, ebalekyeele » Luuka 23:34. Mushikwa ubaadi mwishimba dya Sawule, ubaadi ufwishe ku bingwangwa kukata kwa kakongye, ku bakafikishe mpaa na ku lufu lwa Etyene Mikitshino 8:1.

Anka ku aa mafuku ; lufu lwa Etyene, lubaadi bu bangilo a ntumbo ikata ya kupalakasha kwa mukandu wi buwa kubanga ku Yundeya, na mu Samadiya; na mwishimba dya mutungulwe mwina Etshyopi mukabaka. Mikitshino kipindji 8 ; akifundu pa mwanda wa mutungulwe «...batungunukile lwendo, na muloo oso » Kishingatshilo 39 na kuwuka'shi : Kilisto mu mufule.

Kunyima, kipindi kya 9 akikanguka pa mwanda wa mushikwa « kutala namu Sawule, pabaadi kya funu kukyengyesha na kwipa beeyi ba fumu » bayiile mu ku kyengyesha batumibwe baku Damasa. Na bu bibaadi mwishinda aye taadi peepi na kufika ku kibalo ; Mpolo baadi paashi ku kifulo kya Kilisto. « asuusa na kukema ». Pa kukunama ku mikolo ya Yesu, eyii dyaye dya kumpala bu lwalulo kwi fumwa'aye « A nobe'ni, Fumu ? »

Ntamutengyele saa ibungi bwashi apushe kalolo'shi : Kilisto mu mufule, na'shi : Kilisto mufule kakongye, akakimbi Mpolo kulwisha, kyakya kifulo akyende mwadi na kwilesha ku mu fubo waye wa ku lambukisha mukandu wi buwa wa kifulo kya Kilisto mu senga yoso ya bene Looma.

Aye baadi akimbi bwa ku shimisha eshina dya Kilisto, babangile kutumbisha eshina dyaye « mpaa na kufudiilo a sennga » Mikitshino 1:8. Na kulambukisha « yawa betubingabinga yingi misuusa binobino talungula wa lukumiino lubaadi alwisha kala » Bena Ngalateya 1:23.

Mpolo, baadi mushingule kalolo mu muwa waye byabya biibadi mufunde : « Mwan'Efile-Mukulu, baadi mufule na baadi mwipane aye nabeene bwande ». Efuku dyoso dypya, bikudi byetu byanyibwe, bu Mata ; « na mifubo ibungi ». Midimo na bitungo byetu byate saa yetu, na kwitupa kunema. Anka kwi kipaso kya kumona kukata panundu. « Mwan'Efile-Mukulu mwitufule na mwipaane aye nabeene bwaande » bino bishima abipoonesha manwi etu paashi na kuwusha mashimba etu nakulangwila; kutumbisha na kwi tupa muloo mwishinda dyetu.

Mufundji a uno mukanda : Gordon D. Kell

Byalulwe mu Kisongye kwi : Arthur ASSANI

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.