33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Kuminayi Mwandji

« Fumwami na Efile-Mukulu ande » Yoano 20:28

Atwe booso twina eshinda dya lukumiino, sunga byekala’shi mpa na kuni twinka mwishinda dya luno lwendo, kwitentekyeshena kukata mu kubofula kwetu. Anka mu dyadya eshinda dimune dyatukwete kulonda bukome bwa kifulo na buuntu bwa Fumu Yesu, Na Tomase tamwikale muntu ena muulo ukata kukila bantu booso.

Mu elondo dya Lasaala, bakwile’shi : « n’atwe namu twendeyi, bwashi tukafwe naye » na bamwene penda mufito wa lufu, anka mutuule bu kamoni bw’etata dya muwa mwi fumu Yesu, bakwile’shi : « Ami, ne lusangukilo na muwa » mu kadimbo ke kunundu ka mu Yoano 14 Fumu Yesu akankamika Beeyi baaye byabasha kwikala bakalakaswe, anka kukumiina mwadi.

Bayile mwiwulu, na dingi efuku dya tumbo akende na baaye booso mu shibo ya shaye. Na bebalungwile misusa ibungi, abilesha patooka bibatunganga aye kutwela mu lufu mu kukiila ku nkulusu.

Tomase bamulungwile : Fumu, tatuwuku kwini kwende nya, a byabya atuwuku eshinda dyako bikuni ? » Yesu bamulungwile’shi : « Ami n’eshinda, n’eyendo ; na muwa ; takwi muntu afiki kwi yaya kushiikukiila kwandji’mi » Yoano 14:5-6.

Esambi tadi tulungula bwakini Tomase tabadi na bakuku baaye, pabadi Yesu aye bapu kusanguka bafikile kwi beeyi baaye mu Yoano 20. Na muloo ukata mu mashimba abo, beeyi boso babalungwile Tomase’shi tubamono Fumu. Munda a bipwa bisatu, Tomase baadi na Fumu Yesu, apusha eyi dyaye na kumona bukome bwaye, bapushishe Fumu Yesu akula pa mwanda wa makyenga, na lufu na lusangukilo lwaye, baadi paka pababushishe Lazaala ku bafwe. Bantu babaadi nabo munda aa mafuku, bakuku, babaadi mufule kifulo na babaadi mu kulupile, babamulungwile’shi : tubamono Fumu ; mu kyakya kipindji, bapetele kipaso kimune kyakwakula ku mayi a Fumu emu Yoano 14:1 « Kumiinayi mwandji ».

Pa mutwe wa byabya, bakwile’shi : « Anka na kumona mu maasa aaye bitundwilo bya misumaadi, na neela munwe wande mu lubafu lwaye, ngi byankikumina » Yoano 20:25. Mafuku mwanda abakidi, Yesu bamweneka dingi kwi beeyi baye na mwimane munkatshi mwabo na kwakula’shi : « kufukama kwikale nenu » na mu kikitshino kya lusa lukata aye kwitanyina Tomase bwashi afikye akite byabya abilesha kukutwa kwaye kwa lukumiino na ku lombasha kyakya a kikyebe kifulo kya Fumu Yesu. « Kuminayi mwandji », byabya bibamupele eshiba dya kususa, na kulangwila « Fumwami na Efile-Mukulu ande ».

Fumu nabene, atopeka Tomase pa kukutwa kwaye kwa lukumiino, mu kingi kipindji baadi atengyela na lwishinko lulangwilo lwa binunu bya bena Isalele, bashi bamone bino bimone Tomase, anka aba kakumiina mwi mupashi mufwe na musangukye bwabo. Fumu musangukye, bu mulami mukata a mikoko, mufwishe bantu babidi kwadi ; Tomase, badi mutune mukusanguka kwaye na Mpyele, n’aye namu bamutunyine pabaadi mumone malwa. Kifulo kya Yesu Kilisto a kishimisha bilubilo byetu na kwitwikasha bu Tomase bu balangwidi « Fumwami na Efile-Mukulu ande », na bu Mpyele, na bu Beeyi, « ndondeyi » Yoano 21:19.

« Mwanda kutompimpwa kwa lukumiino lwenu, kubakidi muloo ukata kukila oolo ayilwila anka payitompibwa ku kaalo, isanganiibwe (yalulukye) yak u kaanya, ya ntumbo na kineemo mu kufika kwa Yesu Kilisto ; nubamufule kifulo ; aye anushii bamone na kumukumiina, sunga binobino, tanumumono, anwe anusepeela na muloo ushii bya kupatuula, na wa ntumbo, kumfudiilo a lukumiino lwenu anukatambula kipandjilo kya bikudi ». 1 Mpyele 1:1-9.

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.