33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Luther

Luther na bipupa

« Ngi pa mwanda kini, atwe namu, bubyatudi na kibumbu kikata kya tumoni kitwifunyishe, tusumbuleyi bushito booso na milwisho itwanyine, tuniisheyi kusuuka lubilo ku bintu bi ku meeso, kwetu, tutale meeso sweee kwi Yesu, fumu na mukumbashi a lukumino, yawa, bakumiine kutambula malwa a ku nkuluse, abengyeshena buufu, ku mwanda wa muloo ubaadi kumpala kwaye. Na mushale ku mboko ibalume ya lupuna-sulu lu'Efile-Mukulu. Mwanda'shi abitungu nubande kutentekyesha yawa bakuminine kutambula aa malwa akwitukeena kwa bantu balwiishe aye nabeene, byanusha kwikala batshobolokye, pa'nwe kwikala babofule mu mashimba enu ».

(Bena Ebeleo 12:1-3)

Tatwi bena kukumiina bakumpala bapete makyenga elekeene. Nashi nta n'atwe ba kumpala bakumiine bekale kumpala kwa kipupa kya lwambu na akipaana. Nadi mupwe kwinulesha kipaso kini kibaadi bena kukumiina ba kumpala abaadi bekale kumpala a ano maladi a lwambu na a lufu mu mafuku a bu fumu bwa Bena Looma.

Byabya namu bibaadi bifikye mu senga ya Europe mu mafuku a kala. Mu 14 eme na 18 eme siècles, maumbo oso abaadi aapete malonda akata mafuku oso, mu bipya byoso. Bungi bwa basha maladi a lwambu abaadi bungi anka bibaadi a bipa bantu nangunangu mu mwiuwa yabo. Ungi mukumbo wi bubi wa lufu lwa bafita wa betanyina bu Kinkuse. Bungi bwa bantu babaadi abafu ku uno mukumbo babadi peepi na 60-90%, sunga'shi makumi asamombo sunga makumi kitema pa lukama ; pa tutula ku kipimo na a bafu ku mukumbo wa COVID-19 atusangana anka penda umuune pa bansatu bya pa lukama.

Martin & Catherine

Kinkuse takibaadi a kilekye bantu bakata ba mu 16eme siècle, Martin Luther aye na mpyan'aye Katharina babaadi abakunkusha kifuko kimuune pa bupenka. Tababaadi penda abakitshina bana babo basamombo (6) na bangi ekumi naumune (11) mwanda babaadi kifuko kya kutambula bantu, anka babaadi a bakangula bibelo byabo bwa kutambula balanda, bashi na mbaloo sunga shi bekwabeene, na balongi bakata (sunga bakulu). Martin Luther (Matele Lutale) baadi mufwishe mukwabo na kinkuse, tankapenda bakuku baye nya, na bangi bak u baana baye.

Mu kipwa kya 1527, mu ewumbo mu baadi mushaale Martin Luther, Wittenberg, mubaadi mukwatshibwe na malonda Catherine babaadi basangule bwa kushala mu kibundji, bwa kupasha basha maladi na babaadi peepi na lufu, na kushitula mashibo abo bu mashibo a lupitalo bukidibukidi. Mu mukanda wubafundjile ungi kukw'aye, Martin Luther baadi mufunde bino abilondo : « natekye Efile-Mukulu bwashi etupe buntu bwaye na shi etukalwile. Akupu, nasuula bintu bioso binyifunyishe, n'elee buanga bwa mu lupapi, na kebapaa manga, n'ami nabeene natomo bwanga. Ntankafiki mu ma mbalo oso, na peepi na bantu, sunga kufika kwande anka pakudi kwikale lukalo lukata. Byabya bwa kupela luambu lwa maladi, mbikumbeene shi : nkukutwa kwa kwilama kulombeene kufwisha bangi bantu ku maladi a lwambu, pangi bakafikye ku masaku akata a lufu, su Efile-Mukulu akyebe kufisha kwadi, aye nabeene awuku kusangana koso kwandji. Anka sunga binobino, nakitshi byabya abitungu kukita, papa namu tanami mukumine lufu sunga lufu lwa bangi, su mukwetu ekala nami lukalo, tanka mupela nya, nende kwadi kalolo, byabya lukumiino a lutshini Efile-Mukulu : talwi na moo, sanga kapungani, sunga kutompa Efile-Mukulu ».

Kutompa

Luther, baadi mushinkamishe shi Efile-Mukulu, afwisha bi buwa mu kipaso kifwame sunga mu mbalo e maladi sunga fuu ya bantu. Moo wa makyenga autungu wi tutakule mu luteko, mu kwi alula sunga kuleka bubi, nakulama kikudi kyetu. Bino abitulesha na kwi tukwasha na kwitutentekyesha shi ino senga ta mbalo yetu ya kushala loso nya. Luther baadi amono kipupa bu kitompwa kya lukumiino na bu kifulo kya bena kukumiina. Uno musuusa, kino kifulo a kimweneka mu kwilama na mu kubuka bukome bwa mbidi na mu kikudi bwa baaba ba bofule, bashi na bukome, bena maladi na be peepi na lufu. Baadi mwisambe mu Misambo ya fumu Dafidi 41:1 « basha muloo anka baaba abatala balanda, mu mafuku a malwa, Ayikalayika e bapasha ».

Bantu bu Martin & Catherine kileshesho, na kilombene kulonda ano mafuku e bukopo na Covid-19, bayimane ku bukunkula bw'eshinda mwanda wa kwitudimusha, anka ta mbyoso nya abitulungula mufundji a mukanda wa bena Ebeleo. Mu lwendo, twikale na meeso aatala kanana pee Yesu … etulesha, aye nabeene eshinda na ekumpala kwetu. Aye e bu kileshesho kikata kwatudi, su wele binangu ku makyenga abaa mwene Yesu pa mwanda wetu, to kalekye lwendo nya.

Shatshinkishibwa

Ino senga nginkubene ku tshikankana na ku bimeno byawo, anka bufumu, bwatudi batambule ngi pa mwanda kini, p'atwe kutambula bufumu bushabutshinkishiibwa. Butulwe kalolo na bwikwanka bwa losoo, « ngi pa mwanda kini, p'atwe kutambula bufumu bushabutshinkishiibwa, tulameeyi buntu bwabwa abwitupa bya kufubila Efile-Mukulu mu kipaso kya kumusepelesha, mu kanemo na mu kutshiina ». (Bena Ebeleo 12:28 )

Su atukumiina shi Efile-Mukulu n'aye Efile, kubanga kwa kukankamana kwa mu kikudi kwi mu ku mulangwila mu ku mutshiina, na mu bulungantu bwetu mu bioso bi twifunyinshe. Ngi bibaadi bu kina mwanda kya kulama mwi'eshimba dya Luther na baaba boso bena kukumiina babetubaadidile.

Danny Wetshay

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.