33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

WENA MOO WA CORONAVIRUS SU ?

Nwi nka pa saa …

Anuku'shi, nka mu mafuku 4 a mweshi wa kasatu ngi mubaadi muntu a kumpala baadi mufwe na mukumbo wa keeshi ka coronavirus CODID-19 mu senga ya Espagne su ? Mafuku makumi abidi pawo kukila, bantu ba mu Espagne abaadi babadikye 30000 bya bantu a baadi bakwatwe na kano keeshi, na bantu a baadi bafwe peepi na 2000 ku uno mukumbo. Nyi pa uno muanda senga yoso ishima abakula pa muanda wa ano maladi.

Na kyebanga kwi nupaa malango palapala pabitale kipaso kya kwikalwila ku uno mukombo, bu kwisuula meema ku masa sunga shi kutoma bitomwanga ki kaalo, anka nakyebe bwashi nuwukye mu binganu luno lukonko lwi na muulo ukata.

Tukwete kwikala pangi bu bantu bashi abawuku shi dingi efuku atukafu bosoo. Ka pamuune, byabya ano maladie akwete kushimisha binangu byetu ku ma ndongamisho yoso, sunga ku myanda ayimweneka, kufunga kwa tulasa na abitwelesha binangu'shi : « Ntankyebe ami kupeta ano maladi » !

Efile-Mukulu, mupwe kushimisha bukalamwino byaye su ?

Aye mukwate senga yoso ishima ku Eyi dyaye dina bukome (Bena Ebeleo 1 :3). Banda kwela meeshi kalolo, nkintu kiini kikumbeene kufika su Efile–Mukulu aleka ku buula eyiso dyaye pano pa senga.

« Efile-Mukulu aakula mu bipaso bilekeene, byabya pano akula abi, apaa bingi nka tanwibishinguula » Yobo 33 : 14

Efile-Mukulu akankamika mwiwa yeetu, aye mwitupangye na betulesha kepatshillo kaye pa mwanda mwuwa wetu. Byabya, etupa bulungatu bwa kwikala nabyo bu byatukumiina mpa n'efuku dyafudiisha, na aye bupenka awuku kipindji kyabikakumbana.

Anukumiina ku kwatshibwa na luno lwambu lwa keeshi su ? Sunga'shi anwikapele anwe banabeene na banudi bafule su ?

Efile-Mukulu ena lukalo lwa ku kukaasha ku bubi, anka ku bubi bukilekile, bwi mpobo ya losoo ! Oolo, sunga nkunyima a lufu ! Anka bino, Efile-Mukulu nabeene bamwene mwana aye afu shi musoole mwanda. Anka bamu lekyele mwanda'shi ngi kipaso kimune kya kwisesela peepi n'Efile-Mukulu, mwanda bubaadi mwishinda. Oolo, bubi bwetu ! Byoso bibu byatukitaa ami n'obe abi tukumbu kula n'Efile-Mukulu.

Su akwikalanga buanga bwa coronavirus, nubaadia kwi bwata su ?

Anwele meeshi kini pe muntu akupela kukita byabya ?

Ebuku (sunga Esambi) adyakula'shi : « na namwene bafwe, bakata na bapeela, mbemane kumpala kwa lupuna –lusulu ; na mikanda yibabulwilwe …na su muntu tamusanganwe mufundwe mu mukanda wa muwa baadi mwediibwe mwishiba dia kaalo » Kileseso 20:12-15.

Bibukopo, abitungi wate kitshibilo. Wena moo wa coronavirus ? Wena moo wa kwimana kumpala kw'Efile-Mukulu ?

Lelo n'efuku dikubeene obe kwata kitshibilo : Kwikalwila suanga kushala mu kipaso kwa kupeta maladi. Kiba Efile-Mukulu sunga shi otungunukye mushale kushi kwela meshi ku mafuku afiki.

Ebuku (sunga Esambi) adyakula'shi: « Akumiina mwana e na muwa wa looso ; anka shakookyela muana takamono muwa nya, anka suungu y'Efile-Mukulu ngishaale paadi » Yoano 3:36

Oki na nsaa ya kwata kitshibilo :

Bwa kuteka lusa bwa kulekyelwa kwa milwisho na kwisesela peepi n'Efile-Mukulu.

EFILE-MUKULU AKUTENGYELA

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.