33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Mayi A Muwa

Fumu Yesu Ayitanyina Muana Mukinga

 Ku yaya saa beyi babafikile kwi Fumu Yesu, na kumwipusha'shi, Nani namu mukile bukata mu bufumu bwa mawulu ? Na Yesu bayitanyine muana mukinga kwadi, bamutudile pankatshi paabo, na bambile'shi, Na bambile’shi eyendo nenulungula'shi, su tanwibalulukye, na nwafika bu baana bakinga, tanukatwele mu bufumu bwa mawulu. Byabya muntu oso akeyisha bu uno mwana mukinga, yawa ngi mukile mukata mu bufumu bwa mawulu. Na muntu oso atambula mwana umune bu uno mwishina dyande, bantambula.
 Anka muntu oso akuponesha umune aku bana bapela, babakumina mwandji, bibandya kukila buwa bamuanya ebwe dikata mu shingo yaye, akwikishibwa namu mu madindji a mema.
 Dimukayi, tanubenganga umune aku bano bapela ; mwanda nenulungula’shi, bamwikewulu baabo ababandjila mpala ya Shami emu mawulu efuku dioso. (Mateo 18:1-6, 10)

Fumu Yesu Akimbi Kiakia Kishimine

 Fumu Yesu bambile'shi, Mwanda ubafiki Mwana a Muntu mu kupasha kyakya kibandi kishimine. Anwe anutentekyesha namini? Su muntu ena mikoko lukama, na umune wa ku yanka wa shimina, aye takalekye makumi kitĕma na kitĕma ku mwuengie bwa kwenda mu kukimba ubashimina su ? Na su bewupete, ami nenulungula eyendo'shi, ena muloo ukile bukata wa wawa mukoko kukila makumi kitĕma na kitĕma a yishi ishimine. Byabya Shenu e mawulu, tamukumine ‘shi umune a ku bano bakoto bapela ashimine. (Mateo 18: 11-14)
 Mukanda w'Efile-Mukulu awamba'shi : Tubadi atuwumbakana bu mikoko, tubadi bēnde muntu mu dyaye eshinda, muntu mu dyaye eshinda, anka Yewoba baponesha bubi bwetu booso pa mbidi yaye. (Esaya 53: 6)
 Mwanda Efile-Mukulu bakishekishe kifulo kui ba pa senga, bebapeele Mwana’ye ‘Eleka'shi oso yawa amukumina mwadi takashimina, anka ekala na muwa wa yikalayika. (Yoana 3: 16)

Bia Kudia Bipeela Bia NSongwalume Bibafiki Mu Eyasa Dia Fumu Yesu Kikīlo

 (Eteshi dya Bena Yuda) kibadi peepi. Biabia Yesu bebwesheeshe meso aye, bamwene kibumbu kikata akifiki kwadi, na bayipwuishe Fidipi'shi, atukawulu mikate kwikuni, biakudya bano bantu ? Anka bakwile byabya bwa kumutompa, mwanda baadi awuku aye nabeene byadya kukita. Fidipi bamwalulwile'shi, Mikate ya nkama ibidi ya denalio taibakumbana, biakwata muntu oso sunga kipindji kipela. Umo mwiyi aye, Andele, mwina a Shimone Mpiele, bamulungwile'shi : Kuno kwi mwana mulume (mukinga) ena mikate itano, na mishipa ibidi, anka'bi tabilombana bano bantu be buno bungi bwi biabia? Yesu eshi, ebashadikyeyi, mu kyakya kibalo namu mubaadi kimwā kia lubishi ki bungi. Byabya bantu balume babashaleele, tubadi pepi na tununu tutano. Yesu namu batshile mukate, na pakupwa kutumbula, bayabiile kwi babaadi bashale; anka byabya bimune namu na mishipa, muyile bungi buba badilanga. Na kunyima kwa abo kupwa kwikuta, balungwile beeyi baye'shi : Nukongye bifingi fingi bishale ku mikate atano na pababapwile kudia, kupela shi tala twa shimisha kintu.
 Byabya babebikongyele, na babaushishe biseele ekumi na bibidi, bya bifingifingi bya bibasheele ku mikate atano, pa babapwile kudya. Byabya bantu pakumona, kilengyeleshi, kibakitshine yesu, babakwile’shi, uno’u ni mutemuki eyendo bafiki mu nsenga. (Yoano 6: 4-14)
 Na Yesu bebalungwile’shi : Ami ne wine mukate wa muwa ; yawa namu afiki kwandji takekala na sala nya, na yawa akankumiina takekala na nyota. Oso mumpebwe kui Yaya akafiki kwandji; na yawa oso afiki kwandji ntanamupele nya. (Yone 6: 35, 37)

Otentekyeshe Mupangi'oobe

 Tentekyesha mupangi oobe mafuku a busongwalume boobe, pashafikile mafuku'abi na pashafikile bipwa byokamba'shi, Ntshin'abyoni muloo. Kutshina kua Yewoba mbangilo a binangu. Kutshina Yeoba nkuikala na mianda yibi mushikwa. Kutshina kwa Yewoba bangilo a binangu ; kutshina kwa yewoba kushikwa mianda ibi, mpombo tayanafikye kwad kutshina kwa yewoba a kuyisha muntu ku muwa na shanako, anekale na kufukama, mpombo tayanafikye kwadi. (Mulungudi 12: 1 ; Miele 1: 7, 8: 13, 19: 23)
 Eyendo, eyendo, nenulungula’shi : Yawa apusha eyi dyande, nakukumina yawa bantumine, ena muwa wa yikalayika, na to kakidi ku kiimu, anka bakatuka ku lufu bende ku muwa. (Yoano 5: 24)

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.