33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

BAFWE MU YESU

Anka tatukumina, bakwetu, eshi nwikale bashiina kyukilo pamwanda wa bafwe, byanushaa kwikala benyongole bu bangi bashiina lukulupilo. Anka su atukumina’shi Yesu bafwiile na’shi basangukile, nka byabya namu, n’aye, Efile-Mukulu akafwisha booso babafwile mu Yesu. (Mwanda atwinulungula bino ku eyi dya Fumu : atwe abatala bekwanka n’apafiki Fumu tatukabadila kumpala kwa baaba batababafwile nya. Mwanda Fumu nabeene na musaase wa matalwa, n’eyi dya mwikewulu mukata, na mpungi y’Efile-Mukulu, akayiki mwiwulu, na bafwe mu Kilisto abakasanguka kwibedi ; kunyima atwe, abatala bekwanka, atukeboshibwa n’atwe n’abo mu makumbi mukufumankana na Fumu, kwiwulu ; na byabya ekankamikisheneyi ku muntu na mwin’aye na ano mayi. (1 Bena Tesalonika 4 : 13-18)

Atukamwifwana, mwanda atukamumono byadi (1 Yoano 3 : 2).

Muntu akwibedi [mutuukile] (Adama) ku senga, - lufuufi ; muntu akabidi (Kilisto) ni [mufikye] ku Ewulu. Nka bi yawa mwikale lufuufi, ngi bii baaba bekale lufuufi ; n’anka bii yawa a mwiwulu, ngi bii baaba ba mwiwulu. Na bu byatudi basemune efwanika dya yawa mwikale lufuufi, atukasemuna namu efwanika dya yawa a mwiwulu.

Kutala naakula bino, bakwetu, eshi mbidi na mase tabi bya kupyana bufumu bw’Efile-Mukulu, na’shi akilwila takii bya kupyana kishaa kilwilaa. Talanga nenulungula kifyame : Booso tatukalaala tulo nya, anka booso bwetu atukashintuluka : mu kapindji kapeela, mu kipopwelo ki’eyiso, ku mpungi a ku fudiilo, mwanda mpungi ayikadidi na bafwe abakasanguka bashii na kulwila, na’twe, atukashintuluka. Mwanda abitungu’shi mbidi ya kulwila yikafwale mbidi yishii ya kulwila, na ya kufwa yifwale yishii bya kufwa. (1 Bena Kolente 15 : 47-53)

Bafubi ba Fumu nyi benyi na bena lwendo pano pa senga.

Anka bino bino abadidi kupeta yingi ikile buwa, kwamba’shi ya mwiwulu ; ngi pa wawa mwanda Efile-Mukulu tena buufu dingi pa mwanda waabo nya, kwamba’shi kwitanyinibwa bu’EfileMukulu aabo, mwanda mupwe kwibalumbulwila kibalo. (Bena Ebeleo 11 : 16)

Ngi pa wawa mwanda t’atukooko nya ; anka suunga muntu eetu a paasha alwila, anka muntu a munda alumbuulwa kwifuku n’efuku. Mwanda atuwuku’shi, su shibo yeetu ya senga yikale epema, yasasuka, twi na shibo yikale kwi Efile-Mukulu, shibo yishii yikitshibwe na mayasa a bantu ya yikalayika, mu mawulu. Byabya twi na lukulupilo efuku dyoso, na atushinguula’shi pakwikala kwanka mu mbidi, kwi Fumu tatwi kwanka, mwanda atutambuka pa lukumiino, kushii pa abimweneka na meeso ; namba’shi, twii na lukulupilo, na atukumina bibuwa kwikala bashii kwanka mu ino mbidi na kwikala na Fumu. (2 Bena Kolente 5 :16. 5 : 1,6-8)

Kwikala na Kilisto, [mwanda] byabya ngibikilekile buwa (Bena Fidipi 1 : 23).

Na abakeekala mwilo waye, na Efile-Mukulu nabeene akekala nabo Efile-Mukulu abo. Na [Efile-Mukulu] akakumuna mpolo yoso ku meeso kwabo ; na lufu talukekala kwanka dimo nya ; na takwikala suunga maalo, suunga tukuwa, suunga malwa, mwanda bintu bya kwibedi bibapu kukila. (Kileseso 21 :3-4)

Anka binobino Kilisto basangukile ku bafwe, kilombola kya bafwe. Mwanda lufu ndutuukile kwi muntu, anka kwi muntu namu’ni ngi akutuukila lusangukilo lwa bafwe ; mwanda mu Adama booso abafu, n’anka byabya namu’ni booso be na muwa mu Kilisto ; anka muntu oso mu mulongo waye : Kilombola, Kilisto ; kubaapu mbaaba bena Kilisto, pa kufika kwaye ; (1 Bena Kolente 15 :20-23)

Yesu bamulungwile’shi : « Ami, ne lusangukilo na muwa : Yawa akumiina mwandji, suunga ekala bapu kufwa, akekala na muwa ; na su muntu atala, na su akumiina mwandji, takafu nya, su mbyanamini. » (Yoano 11 : 25,26)

Bikile buwa, ku meeso a Ayikalayika, lufu lwa bena selele (Loono 116 : 15) .

Ayikalayika nyi mulami ande ; byabya tshina kyankakutwa. Sunga nakila mwibanda mwi mufito wi bwidii, tantshini kintu nya, mwanda obe mwanana we n’ami : we na kabongye ka kundamwina na mutshi wa kundudika nawo, byabya nyi abinkankamika. We muntuudile kidibwa ki buwa ku meso kwa baaba banshikwe ; we mutambule na kineemo, pa kupongolwela kemu ke mapembwe ku mutwe na kuwusha ekopo dyande mpaa na ku milomo. Eyendo, okekala ondeesha bu muntu bobe na kifulo kyobe mpaa na ku fudiilokwa muwa wande. Dingi nakekala nafiki ku nshibo yobe mu mafuku oso ankekala na muwa. (Loono 23 : 1 ,4-6)

Mwanda Efile-Mukulu tamwitwitanyine ku sungu, anka byatudya kupeta kipandjilo kwi Fumu Yesu Kilisto, bafwiile pa mwanda weetu, byatudya kukumbana n’aye ku muwa, suunga tukyatutala suunga tubalala tulo. Pa uno mwanda ekankamikisheneyi na nwikankamikishene mu binangu muntu kwi mwin’aye na muntu mu bupenka bwaye, bu byanwibikitshi namu. (1 Bena Tesalonika 5 : 9-11)

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.